X

שלח לחבר

שלח לחבר
בימים אלה נחתם הסכם פורץ דרך לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל. הסכם זה מהווה תיקון משמעותי נוסף בשכר העובדים ובמשמעות הסכם מרץ 99' ברשויות ומשנה לחלוטין את תנאי שכרם של העובדים החדשים שנקלטו לאחר מרץ 99'.  
 
כך למשל, ניתן פתרון לעובדים החדשים המתקדמים לתפקידי ניהול ברשויות וכמו-כן, מטפל ההסכם נקודתית בציבור גדול וחשוב של הסייעות בגני הילדים ובבתי הספר לחינוך מיוחד ברשויות המקומיות, שייהנו מתוספת ייחודית שתהווה הערכה לעבודתן הקשה. כל זאת בנוסף לתוספות הסכם הקיבוצי הכללי במשק.
 
אין לי ספק כי אנו עדים לשינוי משמעותי ברמת השכר של עובדי הרשויות המקומיות, בעיקר בקרב בעלי הדרגות הנמוכות המהווים כ-75% - 80% מכלל עובדי הרשויות. 

אתר זה הוקם על מנת להציג בפניכם את ההסכם ואת יתרונותיו בשפה פשוטה וקלה להבנה.

הסתדרות המעו"ף בראשותי יחד עם מזכירי החטיבות עושים יום וליל  לשמירה על זכויות העובדים וליצירת שיפורים נוספים בהסכמי העבודה הקיבוציים. נמשיך להיות גורם מקצועי וחשוב במרכז העשייה הכלכלי והחברתי במדינות ישראל.
 
שלכם,
ארנון בר דוד
יו"ר הסתדרות המעו"ף