X

שלח לחבר

שלח לחבר

שאלות ותשובות


הקליקו על השאלה לצפייה בתשובה


האם 'תוספת הסייעות' תשולם גם בחופשות וגם בחופשת הקיץ?
כן. התוספת תשולם לכל אורך השנה, במהלך 12 חודשי השנה, לרבות בחופשות ובחופשת הקיץ, כתוספת שכר חודשית וקבועה, ותהווה שכר לכל דבר ועניין.
האם התוספת של 10% לסייעות כוללת את תוספת 5% המשולמת לסייעות לגננות העובדות ב"אופק חדש"?
לפני כשנה ויותר הצליחה הסתדרות המעו"ף לחתום על הסכם קיבוצי המעניק לסייעות לגננות תוספת שכר בשיעור של 5% בגין תוספת העבודה שיש להן עם הילדים בגן עם הכנסת פרוייקט "אופק חדש" לגני הילדים.

התוספת החדשה של 10% באה בנוסף לתוספת 'אופק חדש', כך שהתוספת הכוללת עומדת על למעלה מ-23% !!!

(10% תוספת סייעות + 5% אופק חדש + 6.25% הסכם השכר + 2% שחיקה)
 
יצויין כי הסתדרות המעו"ף פעלה להעלאת שכר הסייעות בגני הילדים בשנים האחרונות מתוך הכרה בעבודתן הקשה והשוחקת ומתוך הבנה כי הסייעות לגננות הן מגזר מקופח ששכרו נמוך ושאינו משקף את העבודה הקשה המבוצעת על ידן, וכי יש לפעול לשיפור שכרן ותנאי עבודתן של עובדות מגזר עובדים גדול, ייחודי וחשוב זה.
אני עובדת כסייעת בחינוך המיוחד בבית-ספר במועצה אזורית, האם גם אני אקבל את התוספת של 10%
התוספת תחול על כל הסייעות בחינוך המיוחד ובגני הילדים, שהן עובדות הרשות המקומית, בכל הרשויות המקומיות בארץ : בשלוש הערים הגדולות, בעיריות, במועצות המקומיות ובמועצות האיזוריות.
האם תוספת השכר בשיעור של 10% לסייעות לגננות תחול גם על הסייעות המחליפות לגננות ?
כן. התוספת תחול גם על הסייעות המחליפות לגננות.