X

שלח לחבר

שלח לחבר

סייעות

סייעות יקרות,

בנוסף להסכם הכללי לעובדי הרשויות, ניהלה הסתדרות המעו"ף משא ומתן על מתן תוספת שכר ייחודית עבורכן.

לאחר דיונים ארוכים, הצלחנו להשיג תוספת שכר מעבר להסכם הכולל בגובה של 10% וזאת בנוסף ל-6.25% מהסכם שנחתם במגזר הציבורי.

תוספת זו מהווה שכר לכל דבר ועניין, ובכלל זה בסיס לחישוב תוספת 3.6%, ולא תובא בחשבון לעניין חישוב שכר המינימום.
 
יש לציין כי סייעות גני הילדים והסייעות החינוכיות בחטיבה הצעירה תקבלנה גם את תוספת רפורמת 'אופק חדש' בגובה 5% - כך שהתוספת הכוללת עומדת על
למעלה מ-23% !!!

תוכלנה לבחון כיצד ההסכם פורץ הדרך משפיע על שכרכן באמצעות מחשבון השכר הקיים באתר וכן באמצעות הדוגמאות המוצגות בטבלאות ההשוואה.

לחצי כאן לקריאת המכתב של ארנון בר-דוד, יו"ר הסתדרות המעו"ף