X

שלח לחבר

שלח לחבר

טבלאות השוואה

לפניכם מספר טבלאות השוואה המציגות בפניכם את השינוי הדרמטי שחל במרכיבי השכר השונים, דרך ההסכמים שנחתמו בשנים האחרונות (הסכם 2009 ו-2012).

טבלאות אלה מדגימות את שינויי השכר כולל כלל התוספות כפי שהוגדרו בכל אחד מן ההסכמים.
 
אנו מפנים אתכם למחשבון השכר המצוי באתר, באמצעותו תוכלו לבחון בעצמכם כיצד הסכם השכר החדש משפיע על שכרכם בהשוואה לתקופה שלפני ההסכם.

לחצו על טבלה מבין האפשרויות הבאות:


עובד/ת בדרגה 8 עם 15 שנות וותק ללא גמולי השתלמות

    לפני 2009 הסכם 2009 הסכם מעו"ף  2012 השינוי ביחס להסכם 2009 השינוי ביחס לשכר לפני הסכם 2009
             
שכר מינימום   3850.18 4100.00 4300.00    
שכר יסוד   2633.58 2633.58 2633.58    
תוספת ותק   423.92 423.92 423.92    
יסוד משולב   3057.50 3057.50 3057.50    
גמול א   0 0 0    
גמול שלטון מקומי   0 0 0    
תוספת בלתי יחודיים
(כולל תוספת איזון)
  714 1400 1400    
תוספת מעו"ף       300    
השלמה לשכר מינימום   502.6 66.42 0    
תוספת מדורגת     180 225    
תוספת 2001 3.6% 135.77 166.95 179.37    
הסכם 2012 6.25%     303.87    
             
סה"כ שכר פנסיוני   4409.88 4870.87 5465.74 12.21% 23.94%
ערך שעה 184 23.97 26.47 29.71