X

שלח לחבר

שלח לחבר

טבלאות השוואה

לפניכם מספר טבלאות השוואה המציגות בפניכם את השינוי הדרמטי שחל במרכיבי השכר השונים, דרך ההסכמים שנחתמו בשנים האחרונות (הסכם 2009 ו-2012).

טבלאות אלה מדגימות את שינויי השכר כולל כלל התוספות כפי שהוגדרו בכל אחד מן ההסכמים.
 
אנו מפנים אתכם למחשבון השכר המצוי באתר, באמצעותו תוכלו לבחון בעצמכם כיצד הסכם השכר החדש משפיע על שכרכם בהשוואה לתקופה שלפני ההסכם.

לחצו על טבלה מבין האפשרויות הבאות:


סייעת לגננת בדרגה 7+ עם 15 שנות וותק ללא גמולי השתלמות

    לפני 2009 הסכם 2009 הסכם מעו"ף 2012 השינוי ביחס להסכם 2009 השינוי ביחס לשכר לפני הסכם 2009
             
שכר מינימום   3,850.18 4,100.00 4,300.00    
שכר יסוד   2,438.50 2,438.50 2,438.50    
תוספת ותק   392.52 392.52 392.52    
יסוד משולב   2,831.02 2,831.02 2,831.02    
הסכם 1998 4.0% 113.24 113.24 113.24    
גמול א   - - -    
גמול שלטון מקומי   - - -    
תוספת סייעות 10%     283.10    
תוספת בלתי יחודיים
(כולל תוספת איזון)
  714.00 1,400.00 1,400.00    
תוספת מעו"ף       380.00    
השלמה לשכר מינימום   697.68 261.50 -    
תוספת מדורגת     180.00 235.00    
תוספת 2001 3.60% 131.70 162.87 188.73    
תוספת סייעות אופק חדש 5.00%     271.55    
הסכם 2012 6.25%     314.97    
             
סה"כ שכר פנסיוני   4,487.64 4,948.64 6,017.62 21.6% 34.1%
ערך שעה 184 24.39 26.89 32.70