X

שלח לחבר

שלח לחבר

טבלאות השוואה

לפניכם מספר טבלאות השוואה המציגות בפניכם את השינוי הדרמטי שחל במרכיבי השכר השונים, דרך ההסכמים שנחתמו בשנים האחרונות (הסכם 2009 ו-2012).

טבלאות אלה מדגימות את שינויי השכר כולל כלל התוספות כפי שהוגדרו בכל אחד מן ההסכמים.
 
אנו מפנים אתכם למחשבון השכר המצוי באתר, באמצעותו תוכלו לבחון בעצמכם כיצד הסכם השכר החדש משפיע על שכרכם בהשוואה לתקופה שלפני ההסכם.

לחצו על טבלה מבין האפשרויות הבאות: