X

שלח לחבר

שלח לחבר

איך צופים בהסכם?

לצורך הורדה, צפייה והדפסה של הסכם זה נדרשת תוכנת Acrobat Reader המסופקת חינם 
ברשת האינטרנט. מומלץ להתקין את גרסה 8 ומעלה של התוכנה. 
אם במחשב שלך מותקנת כבר תוכנת Acrobat Reader אין צורך להתקינה שוב.
 
אם התוכנה אינה מותקנת במחשב שלך, יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. להורדת התוכנה למחשב - לחץ כאן
2. ייפתח חלון ובו תתבקש/י לשמור או לפתוח את הקובץ. מומלץ לשמור את הקובץ בדיסק.
3. ייפתח חלון ובו תתבקש/י לבחור את המחיצה שבה יישמר הקובץ.
4. לאחר השמירה (תהליך הנמשך כמה דקות) יש להיכנס למחיצה שבה נשמר הקובץ ולהפעילו.
5. תהליך ההתקנה נמשך זמן קצר, ובמהלכו תתבקש לענות על כמה שאלות בנוגע לאופי 
   ההתקנה (בדרך כלל יש ללחוץ מספר פעמים NEXT עד לסיום ההתקנה)  
6. בגמר ההתקנה אפשר לחזור לדף הקודם ולבצע "הורדה" של ההסכם.
    לחיצה על "הורדה" תפתח את הההסכם לצפייה בדפדפן ומשם ניתן להדפיסו. 


הורדת ההסכם

לצפייה במסמך אונליין
לחץ כאן
להורדת מסמך ההסכם
לחץ כאן